Perkthim holandisht shqip online dating


28-Sep-2017 21:08

perkthim holandisht shqip online dating-45

contact match com dating

Për vite të tëra u përpoqa brenda Artificial Intelligence Lab-it t’u bëja qëndresë këtyre prirjeve dhe të tjerave të ngjashme, por në fund ato patën përparuar shumë: nuk mund të rrija më në një institucion ku gjëra të tilla bëhen kundër vullnetit tim.Ndaj që të mund të vazhdoj të përdor kompjuterat pa humbur në nder, kam vendosur të bëj tok një trupë të mjaftueshme software-i të lirë që të mund të jem në gjendje të vazhdoj pa ia pasur nevojën ndonjë software-i që nuk është i lirë.GNU-ja, që është shkurtim për Gnu's Not Unix, është emri i një sistemi të plotë software-i, të ngjashëm me Unix, të cilin po e shkruaj që ta jap lirisht te cilido që mund ta përdorë. Kontribute në kohë, para, programe dhe pajisje na janë shumë të nevojshme.Deri sot kemi përpunuesin Emacs të teksteve me Lisp për shkrim urdhrash për përpunuesin, një diagnostikues në nivel burimi, një gjenerator përtypjesh ("parser") të përputhshëm me yacc, një "linker", dhe nja 35 mjete të dobishme ("utilities").Gjatë 1987-s, u përditësua pakëz, për ta mbajtur në një hap me zhvillimet; që atëherë, duket se më e mira është të lihet i pandryshuar.Që prej asaj kohe, kemi nxjerrë ca mësime mbi disa keqkuptime të rëndomta, të cilat, me ndihmën e një shprehjeje ndryshe, mund të shmangen.Për komunikime, do të provojmë të ofrojmë mbulim për UUCP, MIT Chaosnet, dhe protokollet Internet.

perkthim holandisht shqip online dating-79

Free sex chat n date

Mund t’u sjellë më tepër para, por në përgjithësi u kërkon të ndihen në përplasje me të tjerë programues, se sa të ndihen si shokë.GNU-ja do të jetë në gjendje të xhirojë programe Unix, por nuk do të jetë identik me Unix-in.Do të bëjmë krejt përmirësimet që ia vlejnë, bazuar në përvojën tonë me sisteme të tjera operative.Nuk pranoj ta thyej solidaritetin me përdoruesit e tjerë në këtë mënyrë.

perkthim holandisht shqip online dating-13

chennai dating girls number

Nuk mundem, me dëshirën time, të nënshkruaj një marrëveshje moszbulimi apo një marrëveshje lejeje software-i.Dua të sigurohem që çdo version i GNU-së do të mbesë i lirë.